Projekt

  • Våra medarbetare har bla erfarenhet av:
  • Sjukhus och vårdbyggnad
  • Komplexa kontor
  • Forskning och laboratorium
  • Hotell
  • Ombyggnad av kulturfastigheter
  • Processombyggnader inom läkemedelsindustrin
  • Förändringsförankring och chefsintervjuer
  • Rådgivning och planering av komplicerade projekt

Ersta Flyttar

Ersta Diakoni avser att bygga ett nytt sjukhus på Erstaklippan, Södermalm. Projektmotor är anlitade som Projekteringsledare för det förberedande projektet Ersta Flyttar. Ersta Flyttar involverar en stor del av Erstas befintliga verksamheter och innebär verksamhetseffektiviseringar och ombyggnation av ca 6000 kvm i befintligt fastighetsbestånd. De största delprojekten avser lokaler för Hospice och Psykiatri. Utmaningarna består bland annat av tidsmässiga och logistiska beroenden, flyttar och ombyggnation under pågående vårdverksamhet och att hålla det stora antalet nyckelpersoner som påverkar projektet nöjda.

Sjöhistoriska muséet tillgänglighetsanpassning

Sjöhistoriska museet ritades av Ragnar Östberg och invigdes 1938. Byggnaden ägs av staten och förvaltas av Statens fastighetsverk. På grund av dagens krav på tillgänglighet har en renovering av entré och trappa blivit aktuellt. Att varsamt tillgänglighetsanpassa en kulturminnesmärkt byggnad är en spännande utmaning! Projektmotor verkar genom husarkitekt Tengbom som projekteringsledare och byggledare för dessa tillgänglighetsanpassningar.

Ombyggnation av Klara C

I november 2013 slöt Vasakronan och Skanska avtal om renovering och modernisering av fastigheten Klara C på Vasagatan 14 i Stockholm. Ordervärdet var ca 800 miljoner kronor. Projektmotor anlitades som projekteringsledare i Skanskas organisation. Den kulturhistoriskt värdefulla fastigheten som har en bruttoarea på 48 000 kvm skulle renoveras i sin helhet och moderniseras. Byggstart var 1 mars 2014. Fastigheten innehåller nu kontor, konferenslokaler, restauranger och butiker. De högt ställda hållbarhetskraven omfattar LEED på högsta nivån, Platinum.

Lägenhetshotell Flemingsberg

I Flemingsbergsdalen har Skanska uppfört ett lägenhetshotell och lokaler för medical fitness inom en byggnad på totalt 11 000 kvm. Projektmotor anlitades för att bidra till Skanskas projektorganisation med projekteringsledning för system- och bygghandling.

Renovering av Kungliga Operan

Statens fastighetsverk och Kungliga Operan kom 2012 överens om underhållsarbete som skall utföras under åren 2013-2014. Projektet innefattade såväl invändig ytskiktsrenovering som utvändigt underhåll av t.ex. altaner. Projektmotor har via Forsen Projekt haft uppdrag som projektledare. Den ständigt pågående verksamheten ställde mycket höga krav på medverkande entreprenörer och på arbetsberedning och planering. Arbetena måste ske i tysthet och fick varken avge lukter eller damm, vilket medförde att stor del av åtgärderna utfördes nattetid.

Ombyggnad av Thielska Galleriets kafé

Thielska Galleriet räknas som ett av Sveriges förnämsta konstmuseer och är vackert beläget i en muromgärdad park på Djurgården i Stockholm. Byggnaden ägs och förvaltas av Statens fastighetsverk. Under 2015 har före detta intendentens kök byggts om till ett modernt cafékök. Ytskikt och maskinpark har rustats upp och förnyats. Projektmotor verkade genom husarkitekt Tengbom som projekteringsledare och byggledare.

Tenant Coordinator Mall of Scandinavia

Mall of Scandinavia erbjuder den ultimata kombinationen av internationella och skandinaviska handelsaktörer – 250 butiksytor och ca 101,000 m2 butiksyta. Projektmotor anlitades som Tenant Coordinator för lokalanpassningen av SF Biografer.

Villarenovering i Barnbyn Skå

Projektmotor har på uppdrag av Skå Edeby Utveckling AB fått förtroendet att leda villarenovering i Barnbyn Skå på Färingsö, strax utanför Stockholm. Entreprenaden omfattar bland annat renovering av ytskikt, ny rumsindelning och nytt kök. Dessutom görs håltagning för nya fönster i souterrainplanet och återställande av marken i anslutning, för att öka ljusinsläppet och användbarheten. Syftet är att varsamt rusta villan för försäljning och samtidigt bevara både byggnadens och områdets kulturvärden.

Brf Krigsmankassan, restaurering och underhåll

Mastmakare Lunds hus i Djurgårdsstaden uppfördes i ett plan redan 1736 och det byggdes på med ytterligare en våning under 1800-talets mitt. Djurgårdsbageriet och de faluröda uthusen på gården uppfördes 1852. I samband med att en bostadsrättsförening tog över ägandet av dessa blåklassade fastigheter påbörjades ett långsiktigt restaurerings- och upprustningsprojekt. Målet var att genom varsam upprustning iordningställa ett gott boende för medlemmarna, med bibehållna arkitektoniska och kulturhistoriska kvalitéer. Projektmotor bistod bostadsrättsföreningen med projektledning, upphandling och byggledning för att åtgärda träfasaderna.

“På ett 10-metersrep som representerar en byggnads livslängd motsvarar projekteringen ca 1 cm och byggproduktionen 1 cm till.”

— Göran Träff