Glädje – en källa till framgång

”Vad du ser glad ut”, har det hänt att någon hälsar mig på morgonen. Tja, det här är mitt defaultläge, brukar jag säga, leende. Och det stämmer. Det är roligare så.

Större delen av ditt vuxna liv tillbringar du på jobbet. För mig är det en självklarhet att det ska vara roligt på jobbet. Men vad är det som GÖR det roligt? Jag frågade en av mina kollegor, vad hon tycker ger glädje.

”Att få uppskattning och känna att jag gjort något bra”, svarade hon. Att få beröm, ja det är självklart viktigt. Det är kvittot på att man gjort rätt.

Men hur kan vi agera proaktivt och stötta en kollega, så att det blir lättare att ”göra något bra”? För jag tror att det är en av människans grundläggande drivkrafter – att just få göra något bra, och att ständigt förbättras. Dessutom presterar man bättre när man har kul.

Vi har tagit fram en projekteringsledningsmetodik som bidrar till att en konsultgrupp snabbare blir mogen och arbetar effektivt, vilket innebär snabbare framdrift och därigenom en mer kostnadseffektiv projektering. Något som sprider glädje hos kund. När vi arbetar metodiskt har vi en större möjlighet att lyckas göra något bra, att nå projektmål och framgång! Och när vi gör det då är det väldigt roligt att gå till jobbet!

Glädje på jobbet beror på flera saker. Delvis handlar det om din grundattityd. Men framför allt tror jag att det ger glädje att få jobba i en kunskapsfokuserad och kompetensutvecklande miljö. Därför handlar de system och strukturer som vårt bolag erbjuder både om att kvalitetssäkra leveranser och om att göra folk glada.

Skrivet 25 maj 2016 av Åsa Demander